ESETRON

IDEF’21

IDEF’21 de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları Projesine imzalarımızı atmış bulunmaktayız.

IDEF

We signed an agreement with Presidency of Defence Industries on Light Class Unmanned Ground Vehicles Project in IDEF ’21.